×

Mesai Saatlerinde Düzenleme

13.03.2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında Millî Kütüphanemizin mesai saatleri hafta içi 10:00 - 16:00 olarak değiştirilmiştir. Siz kıymetli okuyucularımıza duyurulur.