×

Kaşgarlı Mahmud Bibliyografyası

XI. yüzyıl da yaşamış büyük Türk dil bilgini Kaşgarlı Mahmud"un kendi yazdığı ve hakkında yazılan eserlerin bibliyografik künyelerine erişebilirsiniz.