×

Mehmet Fuat Köprülü Bibliyografyası

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı’nın (UNESCO) 2016-2017 yılını Hoca Ahmet Yesevi ve Mehmet Fuad Köprülü yılı ilan etmesinin ardından bizlere bırakılan düşünsel ve kültürel mirasın tanıtılabilmesi ve anlaşılabilmesi için dünyada ve ülkemizde çeşitli anma etkinlikleri düzenlenmektedir.

Millî Kütüphane ulusal bibliyografyaları hazırlama görevinin yanı sıra Türk Kültür ve Tarihine yön veren önemli şahsiyetler ve olaylarla ilgili bibliyografik kaynaklar oluşturma çalışmalarını da gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda Millî Kütüphane, Ord. Prof. Mehmet Fuad Köprülü Bibliyografyası ile araştırmacıları için yeni bir referans kaynağı oluşturmuştur.

Hoşgörünün timsali edebi kişilik Ahmet Yesevi’yi “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” adlı eseriyle kazandıran tarihçi olarak da bilinen edebiyat tarihçisi, şair, siyaset ve devlet adamı Mehmet Fuad Köprülü’nün bibliyografyasının hazırlanma sürecinde, ulusal ve uluslararası bibliyografik verilerden yararlanılmıştır. Mehmet Fuad Köprülü’nün engin hoşgörüsünden yola çıkarak hazırladığımız bu çalışmamızda siz değerli araştırmacılarımızdan gelecek öneri ve eleştirilerin bundan sonraki çalışmalarımızda bizler için yönlendirici bir kaynak olacağını umuyoruz

Dosya Ekleri