×

BSOL Veri Tabanı

BSOL ONLINE (BS, ISO, EN, IEC) uluslararası standartlar/teknik dokümanlar veri tabanı  

Dünya'nin ilk ulusal standart kurulusu olan BSI’a ait 53 Konu başlığında sunulan  BSOL ONLINE veritabani, 77,000'in uzerinde standart icermektedir. Bu standartlar, bütün endüstri sektorlerine ait cok geniş disiplinleri icerir.

Erişim için tıklayınız.

Dosya Ekleri