×

AVRUPA MİLLÎ KÜTÜPHANE BAŞKANLARI KONFERANSI (CENL)

Kütüphanelerle ilgili ulusal politikaların evrensel politikalarla uyumlaştırılması, yeni bilgi teknolojilerinin kütüphanelerde uygulanır hale getirilmesi, Avrupa ağında veri yapısının ve iletişim arayüzlerinin standardizasyonu ile Avrupa’daki önemli koleksiyonların korunmasını amaç edinen Avrupa Milli Kütüphaneler Konferansı - CENL 1987 yılında 11 Avrupa ülkesinin millî kütüphane başkanlarının katılımıyla Lizbon’da kurulmuştur.

Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin millî kütüphaneleri tarafından oluşturulan birlik bugün 46 ülkeden 49 üye ile temsil edilmektedir. Millî Kütüphanemiz 1996 yılında, Bakanlar Kurulu kararıyla, birliğe katılım sağlamıştır.