×

Hizmet Alanlarında Yararlanma

1-  Milli Kütüphane hizmet alanlarından kimler yararlanabilir ?

a) Akademisyenler,
b) Kamu çalışanları ve emeklileri,
c) Bir meslek odası veya baroya kayıtlı meslek sahipleri,
ç) Yazılı veya görsel basın mensupları,
d) Üniversite ve yüksekokul öğrencileri veya mezunları,
e) Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen görme özürlü kimlik kartına veya tam teşekküllü hastanelerden alınan ve görme özürlü olduğunu belgeleyen sağlık raporuna sahip görme engelliler yararlanabilir.

Yabancı uyruklu araştırmacılar da yararlanabilir. Ancak, yabancı uyruklu araştırmacıların kütüphaneden yararlanması; “Milli Kütüphane Başkanlığında İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler İle Yabancı Basın Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslara İlişkin Yönerge” gereği Başkanlıkça araştırma yapabilecekleri konusunda verilen olumlu görüş ve izine bağlıdır. Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrencilere uygulanan kurallara tabidir.

2- Milli Kütüphane hizmet alanlarından kimler yararlanabilir ?

Yönetmeliğe göre Üyelik koşullarını taşımadığı halde kütüphaneden yararlanmak isteyen kişilerin Başkanlığa yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Başvuruları Başkanlıkça uygun görülen kişilere durumlarına uygun giriş kartı verilir.

3- Lise öğrencisi olarak Milli Kütüphaneden yararlanmam mümkün mü ?

Halen yürürlükte olan “Milli Kütüphane Hizmetlerinden Yararlanılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 5inci maddesinde belirtildiği üzere lise öğrencileri Milli Kütüphaneden yararlanamaz. Ancak adı geçen yönetmeliğin 6ncı maddesinin 3üncü fıkrasında: “Üyelik koşullarını taşımadığı halde kütüphaneden yararlanmak isteyen kişilerin Başkanlığa yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Başvuruları Başkanlıkça uygun görülen kişilere durumlarına uygun giriş kartı verilir.” denilmektedir. Lise öğrencileri de herhangi bir konuda araştırma yapmak üzere Başkanlığa dilekçe ile başvurduğunda talebi değerlendirilerek Başkanlıkça uygun görülenlere durumlarına uygun giriş kartı verilir. Ancak üniversiteye hazırlanan lise öğrencileri veya mezunlarının ders çalışmak amacıyla Milli Kütüphaneye üye olmaları mümkün değildir.

4- Neden Milli Kütüphaneden her isteyen faydalanamıyor ?

Kütüphane türleri arasında 7 den 77 ye ayrım gözetmeksizin herkese hizmet veren kütüphaneler, halk kütüphaneleridir. Milli Kütüphane ise halk kütüphanelerinden farklı bir misyona sahiptir. Bir yandan sağladığı materyalleri araştırmacıların hizmetine sunarken, diğer yandan da bu eserleri gelecek kuşaklara aktarmakla yükümlüdür. Milli Kütüphanenin araştırmacılara daha iyi hizmet vermesi amacıyla bu kısıtlama yapılmaktadır.

5- Milli Kütüphane Giriş Kartı nasıl alınır ?

Giriş kartı almak isteyen kişinin, kütüphaneye gelerek kayıt bölümüne başvurması, bağlı olduğu kurum veya kuruluştan alınmış kimlik belgesini göstererek, kullanıcı giriş formunu doldurup imzalaması gerekir. Başvuran kişinin dijital fotoğraf makinesi ile fotoğrafı çekilerek, giriş kartı kendisine teslim edilir. Milli Kütüphane Üye Kayıt Bölümünde hafta içi 09:00-12:30 ve 13:30-16:30 saatleri arasında kayıt işlemleri yapılmaktadır.

6- Giriş Kartı almak için ücret ödeniyor mu ?

Giriş kartı almak için, DÖSİMM tarafından belirlenmekte olan 3,5 TL ücreti ödemek gerekir.

7- Milli Kütüpheneye internet üzerinden kayıt olabilme olanağı var mı ?

Hayır. Şu anda Giriş kartı almak isteyenlerin bizzat Kütüphaneye gelmeleri gerekmektedir. Teknolojik gelişmelere ve uygulamalara bağlı olarak gelecekte bu imkan sağlanabilir.

8- Başkasının kimliğiyle kütüphaneye girebilir miyim ?

Kartınızın arka yüzünde de belirtildiği gibi Milli Kütüphane Giriş Kartını sahibinden başkası kullanamaz. Başkasının kartını kullanan kişideki giriş kartına görevli personel tarafından el konulur. El konulan giriş kartı bir tutanak ile Başkanlığa iletilir. Başkanlık onayı ile giriş kartı bir yıl süreyle iptal edilir. Giriş kartı bir yıl süreyle iptal edilen kullanıcıların kartları, aynı durumu tekrar etmeleri halinde 5 yıllığına, ikinci kez aynı durumu tekrar etmeleri halinde ise süresiz olarak iptal edilir.

9- Giriş Kartımı kaybettiğimde ne yapmalıyım ?

Kaybedilen giriş kartının yenilenebilmesi için kütüphaneye başvurulması gerekir.

10- Milli Kütüphane Giriş Kartım hangi durumlarda iptal edilir ?

a) Giriş kartı alınırken yanlış veya eksik beyanda bulunulduğunun anlaşılması,
b) Kendisine ait olmayan giriş kartı ile kütüphaneye girme teşebbüsünde bulunulması veya girildiğinin anlaşılması,
c) Kütüphanenin kullanımına yönelik ilke ve esaslara uyulmaması nedeniyle yapılacak uyarıların dikkate alınmaması,
ç) Kütüphanenin çalışma disiplin ve düzenine aykırı davranışlar gösterilmesi halinde görevli personel tarafından giriş kartına el konulur. El konulan giriş kartı bir tutanak ile Başkanlığa iletilir. Başkanlık onayı ile giriş kartı bir yıl süreyle iptal edilir. Giriş kartı bir yıl süreyle iptal edilen kullanıcıların kartları, aynı durumu tekrar etmeleri halinde 5 yıllığına, ikinci kez aynı durumu tekrar etmeleri halinde ise süresiz olarak iptal edilir.