×

Koleksiyon

1- Milli Kütüphanede Türkiye’de yayınlanan bütün kitapları bulabilir miyiz ?

2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanununa göre Türkiye'de basılan her türlü materyalin bir nüshasının Milli Kütüphaneye de gönderilmesi gerekmektedir. Ancak bu kanun güncelliğini yitirmiş, olup yaptırım gücü de olmadığından derleme kaçağı oldukça fazladır. Derleme Kanununun güncellenmesi konusunda çalışmalar sürmektedir.

2- Son çıkan yayınları Milli Kütüphanede bulmak mümkün müdür ?

Koleksiyonun büyük bir bölümü derleme yolu ile sağlandığından materyallerin derlenmesi ve kütüphaneye gelen yayınların teknik işlemlerin in yapılabilmesi için belli bir zaman gerektiğinden Türkiye'de yayınlanan yayınlara aynı yıl içinde ulaşmak mümkün olmamaktadır.

3- Milli Kütüphanede bulunmayan kaynakları nasıl edinebilirim ?

Milli Kütüphanede bulunmayan ancak yurtdışında anlaşmalı olduğumuz kütüphanelerde bulunan yayınları Milli Kütüphane sizin için ödünç alabilir. Bunun için ödünç almak istediğiniz kitabı ve kitabın bulunduğu kütüphaneyi bir dilekçeyle Milli kütüphane Başkanlığına bildirmeniz gerekmektedir. IFLA üyesi kütüphanenin IFLA koşullarına göre belirlediği “ voucher” ücreti (1 voucher =8 euro) ve her türlü posta masrafı sizin tarafınızdan karşılanacaktır. İstediğiniz kitap geldiği takdirde fotokopisini alabilirsiniz.

4- Yurt dışında anlaşmalı olduğunuz kütüphanelerden kaç kitap isteyebilirim ?

En fazla 3 kitap isteyebilirsiniz.

5- Yurt dışından ödünç alınan kitap Kütüphanede ne kadar kalacaktır ?

Gönderen ülkenin talebine göre değişmekle birlikte en çok 2 hafta kalabilir.

6- Alınmasını talep ettiğimiz yayınları size bildirebilir miyiz ?

Milli Kütüphane bir derleme kütüphanesi olduğu için Türkiye’de yayınlanan kitapların bir nüshasının Milli Kütüphaneye gönderilmesi kanunen zorunludur. Ancak Milli Kütüphane koleksiyonunda olmayan ve Derleme yoluyla da gelmemiş yayınları Okuyucu Şube Müdürlüğüne bildirdiğiniz takdirde Bütçe imkanları da göz öne alınarak satın alma yoluna gidilebilir.