×

Banko ve Materyallerden Yararlanma

1- Aradığım kitabı / süreli yayını nasıl bulabilirim ?

Kütüphane içerisinde yer alan tarama bilgisayarlarından ve Kaşif Kütüphane Otomasyon Sistemi Katalog Tarama bölümünden aradığınız konuyu, yazarı, eser adını veya anahtar kelimeleri girerek tarama yaptığınızda gelen sonuçları sistem üzerinden seçerek aynı sistem üzerinden materyal talebinizi gerçekleştirebilirsiniz.

2- Yer numarasına ulaştığım bir eserin hangi türe ait olduğunu, dolayısıyla hangi salondan isteyeceğimi nasıl bileceğim ?

Yer numarasında EHT veya Yz. bulunan eserler yazma veya eski harfli basma eserler olduğu için bunları İbni Sina Salonundan isteyebilirsiniz. Materyal türünde SA, SB, SC veya SÇ yazan eserler süreli yayın olduğu için Altınay Sernikli Süreli Yayınlar salonundan isteyebilirsiniz. Yer numarasında Mf yazan eserler mikrofilm olduğu için Mikrofilm ve Basımevi Şube Müdürlüğünden isteyebilirsiniz. Yer Numarasında ATA yazan eserler Atatürk Belgeliğinde bulunmaktadır. Yer Numarasında AFİŞ, KARTPOSTAL, REPRODÜKSİYON, Tab, GRF, FL, MUS yazan eserleri Kitapdışı Materyaller Şubesinden isteyebilirsiniz. Diğer eserler basma kitap olduğu için 2. kattaki Okuyucu Bankosundan isteyebilirsiniz.

3- Ödünç verme hizmetiniz var mıdır ?

Milli Kütüphane bir arşiv kütüphanesi niteliği taşıdığı için kütüphane dışına ödünç kitap verilemez. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarınca ve kütüphaneler arası iş birliği çerçevesinde istenen materyaller, resmi başvuru üzerine Başkanlık onayından sonra Ankara için 15 gün, taşra ve diğer iller için 1 ay, yurtdışı için 2 ay süre ile ödünç verilebilir. Ödünç alanın talebi halinde, bir defaya mahsus olmak üzere ödünç verme süresi Ankara için 30 güne, taşra ve diğer iller için 2 aya, yurt dışı için 3 aya kadar uzatılabilir.

4- Kitaplardan açık raf sistemiyle yararlanmak mümkün müdür ?

Altınay Sernikli Süreli Yayınlar Salonu'nda bulunan süreli yayınlardan ve Danışma Kaynakları Salonundan açık raf sistemiyle yararlanmak mümkündür. Bunun dışındaki materyaller depolarda arşivlendiğinden bankodan istek fişi doldurmak suretiyle yararlanılabilir.

5- Kitap depolarından istediğimiz kadar kitap çıkartılabilir mi ?

Adnan Ötüken Okuma Salonu, Dr. Müjgan Cunbur Okuma Salonu ve Süreli Yayınlar Okuma Salonu'nda yararlanmak üzere bir defada en çok üç materyal olmak üzere bir günde en çok altı materyal talebinde bulunabilirsiniz. Akademik araştırma yapanlar ve akademisyenler için talep miktarı iki katına kadar çıkarılabilir. Diğer okuma salonlarında ve hizmet mekanlarında yararlanmak üzere talepte bulunulacak materyal sayısı materyalin türüne ve niteliğine göre değişiklik göstermektedir.

6- Bilgisayar taramasında yer numarasına ulaştığım her kitabı depodan çıkartabilir miyim ?

Katalog taramasında ulaştığınız kitapların depodan çıkartılmaya uygun olup olmadığı sistem üzerinde gösterilmektedir. Başka bir okuyucu tarafından kullanılmayan tüm kitapları depodan isteybilirsiniz.

7- Kitap depolarından hangi zamanlar kitap çıkartabiliriz ?

Depolardan materyal çıkarılması hafta içi her gün 09:30-12:00 ve 13:30-17:00 saatleri arasında mümkündür. Bu saatler dışında okuyucular, faydalanmak istedikleri kitap (yalnızca Okuyucu Bankosundan verilebilen kitapları kapsar) ve süreli yayınları pazartesi-cuma günleri en geç 16:30'a kadar kütüphaneye bizzat gelerek veya e-posta göndererek ayırtabilirler. Ayırtma işlemlerinde materyale ait bibliyografik bilgilerin tam ve doğru olarak belirtilmesi gerekir. Kitapların ayırtılması işlemlerinde varsa cilt bilgisi; gazete ve dergi gibi süreli yayınların ayırtılması işlemlerinde ise yıl, ay, gün veya cilt ve sayı bilgileri mutlaka belirtilir.

8- Saat 17.00’den sonra veya hafta sonu yararlanmak için ayırttığım kitaba ulaşabileceğimden nasıl emin olabilirim ?

Ayırttığınız kitaba ulaşmanızda herhangi bir engel varsa size e-posta yoluyla bilgi verilir.

9- Kitap ayırtmak için kütüphaneye üye olmak şart mıdır ?

Kitap ayırtma formunda, doldurmanız gereken bilgiler arasında Giriş Kartı Numarası (üye numarası) da yer aldığı için üye olmadan kitap ayırtmanız mümkün değildir.

10- Başkasının aldığı kitabı ayırtabilir miyim ?

Gün içinde yapılan kitap rezervasyonları saat 16.00’da depodan çıkarılmaya başlanır. Bir kitap için form doldurduğunuz esnada o kitap başkası tarafından kullanılmaktaysa bile, saat 16.00’ya kadar iade edilmesi durumunda kitaptan yararlanabilirsiniz. Eğer kitap 16.00’ya kadar iade edilmezse size e-posta yoluyla kitabın depoda olmadığına dair bilgi verilecektir.

11- Depodan çıkarttığımız kitaplardan yararlanmamız konusunda bir zaman sınırlaması var mı ?

Depodan çıkarttığınız kitaplar, Kütüphanede bulunduğunuz süre boyunca sizde kalabilir.

12- Üzerimizde kitap varken, kısa bir süre için dışarıya çıkamaz mıyız ?

Milli Kütüphanedeki materyallerin güvenliğini sağlamak amacıyla yürürlükte olan uygulamaya göre, Depodan çıkarttığınız kitabı teslim edene kadar Kullanıcı Giriş Kartınız Bankodaki görevlide bulunur. Kartınız olmadan da turnikeleri kullanmanız teknik olarak mümkün değildir.