×

Kamu Hizmet Standartları

 

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

MİLLÎ KÜTÜPHANE (KÜTÜPHANELER ve YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

 

SIRA NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Millî Kütüphane üyelik işlemleri*

Kurum Kimlik Kartı veya Öğrenci Belgesi (Okul yazısı) veya pasaport (fotokopisi) veya Elektronik İmza Sertifikası

10 dk.

2

Kitap ayırtma hizmeti verilmesi*

Kitap Ayırtma Formu

8 saat

3

Görme engelli üyelere sesli kitap hizmetinin posta yoluyla ulaştırılması*

Talep beyanı (yazılı, elektronik, sözlü)

5 gün

4

Görme engelli kullanıcılara sesli kitap hizmeti verilmesi*

Engelli Kimlik Kartı veya Sağlık Kurulu Özürlü Raporu 

Konuşan Kitaplık Üyelik Başvuru Formu

1 yıl

5

Ankara dışındaki araştırmacıların fotokopi taleplerinin kargo veya posta ile gönderilmesi*

Fotokopi Talep Formu (elektronik) veya resmi yazı

10 gün

 

6

Yurt dışına kitap bağışı yapılması

Dilekçe (Yabancı Kuruluşlar)

3 ay

7

Yabancı uyruklu araştırmacıların kaydedilmesi

İkamet İzni Belgesi (aslı)

Yabancı Uyruklu Araştırmacı Bilgi ve Başvuru Formu

8 saat

8

Millî Kütüphane salonlarının etkinliklere tahsis edilmesi

Resmi yazı veya dilekçe

15 gün

9

Dijital yayın taleplerinin alınması

Ücretsiz Dijital Görsel Talebi Başvuru Formu

1 gün

10

Millî Kütüphaneye bağış fazlası mükerrer yayınların bağış olarak gönderilmesi

Resmi yazı veya dilekçe

30 gün

11

Millî Kütüphaneye yapılan her türlü materyal bağışlarının kabul edilmesi

Resmi yazı veya dilekçe

30 gün

12

Millî Kütüphane tanıtma turu düzenlenmesi

Resmi yazı veya dilekçe

1 saat

13

Millî Kütüphane içinde okuyuculara kitap ödünç verilmesi

Kütüphane Üyelik Kartı

Kitap İstek Formu

30 dk.

14

Millî Kütüphane içinde okuyuculara nadir kitapların ödünç verilmesi

Kütüphane Üyelik Kartı

Kitap İstek Formu

20 dk.

15

Seslendirme yapacak gönüllü okuyucuların seçilmesi

Gönüllü Okuyuculuk Başvuru Formu

1 ay

16

Kitap dışı materyallerden yararlanılması

Kitap Dışı Materyal İstek Formu

1 ay

       

       * Seçili hizmetlere e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr ) üzerinden erişilebilir.

 

          Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda, müracaat noktalarına başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

1, 7, 8, 12. hizmetler ile ilgili

Nurşin Namlı

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü

nursin.namli@ktb.gov.tr

312 4705468

Ali Süha BACANAKGİL

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı

suha.bacanakgil@mkutup.gov.tr

 

2, 5, 13. hizmetler ile ilgili

Hatice YALÇIN

Kitap Koleksiyonu Şube Müdürü

hatice.yalcin@ktb.gov.tr

312 4705420

Elif UZUN SÜMERCAN

Koleksiyon Hizmetleri Daire Başkanı

elif.sumercan@mkutup.gov.tr

 

3, 4, 15, 16. hizmetlerle ilgili

Hatice ATLIHAN

Kitap Dışı Materyaller Koleksiyonu Şube Müdürü

atlihanhatice@mkutup.gov.tr

312-4708320

Elif UZUN SÜMERCAN

Koleksiyon Hizmetleri Daire Başkanı

elif.sumercan@mkutup.gov.tr

 

6. hizmetle ilgili

Ebru TOKAY

Dış İlişkiler Şube Müdürü

ebru.tokay@ktb.gov.tr

312-4708295

Ali Süha BACANAKGİL

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı

suha.bacanakgil@mkutup.gov.tr

 

9. hizmetle ilgili

Nizamettin ALBAYRAK

Dijital Koleksiyon Hizmetleri Şube Müdürü

albayrak@mkutup.gov.tr

312-4708334

Elif UZUN SÜMERCAN

Koleksiyon Hizmetleri Daire Başkanı

elif.sumercan@mkutup.gov.tr

 

10, 11. hizmetlerle ilgili

Arzu AĞAOĞLU

Millî Kütüphane Materyal Sağlama Şube Müdürü

arzu@mkutup.gov.tr

 312-4708322

Asuman AKDEMİR

Kütüphanecilik Standartları Daire Başkanı

asuman.akdemir@mkutup.gov.tr

 

14. hizmetle ilgili

Fevzi PARLATAN

Yazma ve Nadir Eser Koleksiyonu Şube Müdürü

fevzi.parlatan@ktb.gov.tr

312-4708217

Elif UZUN SÜMERCAN

Koleksiyon Hizmetleri Daire Başkanı

elif.sumercan@mkutup.gov.tr