×

Üyelik Koşulları

6 Nisan 2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Kütüphane Hizmetlerinden Yararlanılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5. maddesine göre;

  • Akademisyenler,
  • Kamu çalışanları ve emeklileri,
  • Meslek odalarına ya da barolara kayıtlı meslek sahipleri,
  • Yazılı ve görsel basın mensupları,
  • Üniversite ve yüksekokul öğrencileri veya mezunları,
  • Öğrenim durumuna bakılmaksızın görme engelli kullanıcılar ve
  • Yabancı uyruklu araştırmacılar Milli Kütüphane’ye üye olabilirler.

 

Üyeliğin gerçekleştirilebilmesi için yukarıda sayılanların giriş kartlarını almak üzere Milli Kütüphane Üye Kayıt Birimi’ne gelmeleri ve bağlı olduğu kurum veya kuruluştan alınmış kimlik belgelerini göstererek kullanıcı giriş formunu doldurup imzalaması gerekmektedir.

Akademisyenler, kamu çalışanları ve emeklileri, bir meslek odası veya baroya kayıtlı meslek sahipleri, yazılı ve görsel basın mensupları ile görme engellilere “Süresiz Giriş Kartı”, üniversite ve yüksekokul öğrencileri ile mezunlarına ise bir yıl süre için geçerli “Yıllık Giriş Kartı” verilmektedir.

Üyelik koşullarını taşımadığı halde kütüphaneden uzun süreli yararlanmak isteyen araştırmacılar ise Genel Müdürlüğümüze bir dilekçe ile başvurmaları halinde, başvuruları uygun görüldüğü takdirde en fazla altı aylık süre için “Süreli Giriş Kartı” alabilirler.

Giriş kartının süresi dolan kullanıcı, süre uzatımı için eski kartı ile birlikte Üye Kayıt Bölümüne müracaat eder. Üye Kayıt Bölümü hafta içi her gün 9:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ayrıca, e-imzası veya mobil imzasıyla online üyelik yaptıran kullanıcılar Web Proxy aracılığıyla elektronik veri tabanlarına uzaktan erişim sağlayabilir.  

Yabancı uyruklu araştırmacılar ise Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden temin edebilecekleri başvuru formunu doldurup, Genel Müdürlüğümüzce uygun görüldüğü takdirde pasaport fotokopileri ile birlikte müracaat ederek geçici giriş kartı alabilirler.  Ancak Türk üniversitelerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler diğer üniversite öğrencilerine uygulanan kurallara tabidir. ​