×

Misyon, Vizyon, Değerlerimiz

MİSYON

Milli kültür araştırmalarını desteklemek ve teşvik etmek, bu amaca yönelik olarak yurt içinde üretilen bütün eser ve belgeleri derlemek, yurt dışında Türkiye ve Türklerle ilgili yayımlanmış eserler ile Türk yazarların yurt dışında yayımlanmış eserlerini takip ve temin etmek, bilimsel ve sanatsal çalışmaları kolaylaştırmak adına araştırmacılara hizmet vermek, bir "milli birikim merkezi" olarak yurt içi ve yurt dışı bilgi akışını sağlamak, bütün bunlara bağlı olarak ülkenin milli kültür politikasının oluşumuna katkıda bulunmaktır.

 

VİZYON

Millî entelektüel birikimi eksiksiz derleyerek ulusal ve uluslararası bilgi akışını doğru ve hızlı bir şekilde sağlayan; sosyal, kültürel ve ekonomik alanda sunduğu araştırma imkânlarıyla bilgi toplumuna dönüşümde etkili ve öncü bir kurum olmaktır.

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Millî Kütüphane;

İnsan Odaklıdır... Faaliyetler ve paydaşlarla olan ilişkilerinde insanı merkeze alarak kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı ile davranır, bu yönde kararlar alır ve uygular.

Saygın ve Güvenilirdir... Nesnel kalite ölçütleri çerçevesinde toplumun ihtiyaçlarına önem verir, toplum nezdinde güvenilirdir ve alanında saygın bir yeri vardır.

Yenilikçidir... Çağın gerekleri doğrultusunda bilimselliği ön planda tutarak ve gelişen teknolojiyi kullanarak kendini yeniler ve geliştirir.

Erişilebilirdir... İhtiyaçları karşılama yönünde kolaylıkla ulaşılabilir hizmetler sunar.

Öncüdür... Uygulamalarıyla diğer kurumlara öncülük eder.

Destekleyicidir... Kişi ve kurumlara destek olur, kapasite geliştirmelerinde yardımcı olur.

Çevreye Duyarlıdır... Faaliyetlerinde çevreye karşı duyarlıdır ve sürdürülebilirlik bilinciyle hareket eder.

Etik Değerlere Saygılıdır... Yetkilerini ve kaynaklarını adil, tarafsız, dürüst ve tutarlı bir biçimde kullanır.

Sonuç Odaklıdır... Faaliyet, hizmet ve uygulamalarında misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda sonuç odaklı bir yaklaşım sergiler.