×

Aşık Veysel Bibliyografyası

5632 Sayılı Millî Kütüphane Kuruluşu Hakkında Kanun’la Millî Kütüphane; ulusal bibliyografyaları hazırlamakla yükümlüdür. Bununla birlikte, Millî Kütüphane belirli dönemlerde belirli konularda da bibliyografyalar hazırlayarak araştırmacılara yol göstermekte rehberlik etmektedir.

Millî Kütüphane bu defa; bütün toplumu kucaklayan şiirleri ile kültür dünyamızda önemli bir yer edinmiş halk ozanımız Âşık Veysel hakkında ulusal ve uluslararası kaynakları tarayarak “Âşık Veysel Bibliyografyası”nı yayımlamaktadır.

Âşık Veysel Şatıroğlu 25 Ekim 1894 yılanda Sivas’ın Şarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde dünyaya gelmiştir. Yedi yaşında çiçek hastalığı yüzünde sol gözünü, bir kaza neticesinde sağ gözünü kaybetmiş ama şairlerin, ozanların evliyaların hükmettiği insanlığın manevi dünyasına gönül gözüyle girmiş orda unutulmayan bir yer edinmiştir.
Âşık Veysel’in Türk kültür dünyasına tanıtılmasına Ahmet Kutsi Tecer’in büyük katkıları olmuştur. Aşık Veysel halk ozanlığına Pir Sultan Abdal, Yunus, Dertli, Rühsati Erzurumlu Emrah gibi usta ozanların dünyalarıyla tanışarak başlıyor. Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında gönül gözüyle söylediği şiirlerin geniş kitlelerce tanınması, bir arkadaşıyla üç ay yürüyerek geldiği Ankara’da Cumhuriyetin Onuncu yılında Gazi Mustafa Kemal Paşa için yazdığı “Türkiye’ nin ihyası Hazreti Gazi” şiiri ile başlar. Yurdu dolaşarak gönül arkadaşı sazıyla şiirlerini okumaya başlar o kadar etkilidir ki şiirleri dergilerde, gazetelerde yayımlanmaya radyoda okunmaya başlar. Köy Enstitülerinde halk türküsü öğretmenliği yapar.

Şiirlerinde lirik bir dille Anadolu sevgisini, insan sevgisini dillendirir. Anadolu’ya, Cumhuriyete bağlıdır. Kızılırmak üzerinde Kaplan Deresi Köprüsü’nü köy köy dolaşarak topladığı paralarla yaptırır. Tertemiz bir düşüncenin namuslu çalışkan yurdunu seven bir insanıdır Aşık Veysel.

Görmeyen gözleri onu çağa yakalamaktan, yurdunu çağdaşlaştırmak düşüncesinden vatandaşına yol göstermek alı koyamamıştır.

Âşık Veysel kültür ve düşünce dünyamızda önemli bir yer edinmiştir. Âşık Veysel’i unutulmaz kılan ve aynı zamanda farklı kesimlerde kabul görmesini sağlayan şey onun derin felsefesidir. Bu büyük halk ozanımızın nesilden nesille aktarılacak ölümsüz eserleri kültür hazinemizin en kıymetli unsurlarıdır.

Dosya Ekleri