×

E-Book Central

ProQuest Ebook Central

ProQuest Ebook Central, kurumunuz aracılığı ile erişiminize sunulmuş, geniş ve yetkili elektronik kitap içeriği sağlayan araştırma
kaynağınızdır.

Konular


Erişebileceğiniz konuların çeşitliliği kurumunuzun konu odağına bağlıdır.
• Sanat
• İşletme/Yönetim
• Eğitim
• Genel
• Sağlık/Tıp
• Tarih/Siyasi Bilimler
• Hukuk
• Edebiyat/Dil
• Din/Felsefe
• Bilim/Teknoloji
• Sosyal Bilimler

Erişim için tıklayınız.

Dosya Ekleri