×

KİTAP DIŞI MATERYALLER

Millî Kütüphane'nin zengin görsel-işitsel materyalinin arşivlendiği bu birimde, araştırmacılar için 33 çeşit materyal bulunmaktadır. 1913-1960 yılları arasında üretilen, yerli ve yabancı sanatçı ve orkestraların seslendirdiği Türkiye'nin en zengin taş plak ve plastik plak koleksiyonu, Türk tiyatro ve sinemasının yanı sıra Türk siyasi ve ticaret hayatını yansıtan afiş koleksiyonu,  bu koleksiyonu destekleyen lobi afiş koleksiyonu, röprodüksiyon koleksiyonu, ünlü ressamlara ait yağlıboya, suluboya, karakalem ve karışık teknikle yapılmış tablolar araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca, 1890-1960 yılları arasını içeren, özellikle Cumhuriyet dönemi Misak-ı Milli sınırlarını da kapsayan, stratejik özelliği bulunan haritalar ile İstiklal Savaşı ve savaş vaziyet planları, şehir imar-iskan planları, Türkiye sınırları açısından gerektiğinde başvurulacak kartografik materyaller, 1933’ten günümüze kadar basılmış ve yayımlanmış pullar, ilk gün zarfları, kartpostal (şehir, doğa, manzara, sanatçı v.b.), davetiye, broşür, tezhip ve çeşitli sanat fotoğrafları, Karagöz ve Hacivat kukla oyunundan tiplemelerin tasvirleri, milli piyango biletleri, T.C. Merkez Bankası tarafından 1950’li yıllardan günümüze kadar tedavüle sürülen paraların yanı sıra müzik, film ve grafik içerikli geniş bir CD ve DVD koleksiyonu da arşivlenmektedir.  

Kitap Dışı materyallere ait pozların bulunduğu Dijital Kütüphane Sistemine ulaşmak için tıklayınız.