×

ULUSAL TOPLU KATALOG (TO-KAT)

www.toplukatalog.gov.tr

2006 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Bilgi Toplumu Stratejisi çerçevesinde hazırlanan Entegre e-Kütüphane Sistemi'dir. Sistemle kütüphane hizmetleri ile katalog tarama ve içeriğe erişim hizmetlerinin elektronik ortamda sunulur hale getirilmesini öngörülmüştür.

DPT'nin eylem planında Entegre e-Kütüphane Sistemi Projesi’nin sahibi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilgili kuruluşlar olarak ise Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) ile üniversiteler belirlenmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise çalışmanın yürütülmesinin sorumluluğunu Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne vermiştir.

Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT) ise Entegre E-Kütüphane Sisteminin altyapısını oluşturan, farklı kataloglara ve otomasyon sistemlerine sahip kütüphanelerin tek bir arayüzden taranabilmesine ve kayıt paylaşımına olanak sağlayan bibliyografik veri tabanıdır.