×

Bibliyografyalar

1- Türkiye Makaleler Bibliyografyası ve Türkiye Bibliyografyası'nın aylık CD’lerini nasıl temin edebiliriz ?

Türkiye Makaleler Bibliyografyası ve Türkiye Bibliyografyası CD'lerini Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM satış bürolarından temin edebilirsiniz.

2- Türkiye Bibliyografyasının içeriğindeki kayıtların hepsi Kütüphane Kataloğunuzda da yer alıyor mu ?

Online Veri tabanımızdan da aynı bilgilere ulaşabilirsiniz.

3- Türkiye Bibliyografyası Türkiye'de basılan tüm kitapları içeriyor mu ?

Türkiye Bibliyografyası, derleme yoluyla Milli Kütüphaneye gönderilen kitap, süreli yayın ve kitap dışı materyalleri içermektedir.

4- Türkiye Bibliyografyası ve Türkiye Makaleler Bibliyografyası ne kadar günceldir ?

Türkiye’de yayınlanan eserlerin Milli Kütüphaneye Derleme Büroları tarafından gönderilmesine bağlı olarak Türkiye Bibliyografyası ve Türkiye Makaleler Bibliyografyası Türkiye’deki yayınları yaklaşık 6 ay geriden takip edebilmektedir.

5- Bibliyografyalar neden basılı olarak değil de CD ortamında veya internet üzerinde sunuluyor ?

Bilgiye en hızlı ve doğru şekilde erişimin önem kazandığı teknoloji çağında, kullanıcıların fasikülleri ayrı ayrı incelemeden bilgisayar ortamında taramaları ve kütüphaneye gelmeden Milli Kütüphane Başkanlığının internet sayfasında verilen linkle internet ortamında tarama yapabilmeleri sağlanmıştır.

6- Türkiye Bibliyografyasında ve Türkiye Makaleler Bibliyografyasında eserlerin tam metni bulunuyor mu ?

Bibliyografyalarımızda eserlerin sadece künye bilgilerine ulaşabilirsiniz, tam metin bulunmamaktadır.

7- Türkiye Makaleler Bibliyografyası’nı tarama programından nasıl tarama yapabiliriz ?

Milli Kütüphane Web sayfasındaki bibliyografya başlığından tespit edilen makaleler açılarak tarama yapılabilir.

8- Taranan künyelerin makale fotokopilerini şehir dışından nasıl temin edebiliriz ?

Başkanlığımız Süreli yayınlar Şube Müdürlüğü ile iletişime geçerek temin edebilirsiniz.