×

Konferans ve Sergi Salonları

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü - Millî Kütüphane Yerleşkesi içerisinde yer alan salonlar (Büyük Konferans Salonu, Yunus Emre Etkinlik Salonu ve Sergi Salonu) ile bağlı üniteleri sanatsal, kültürel ve bilimsel ağırlıklı toplantı, sempozyum, seminer, konferans, sergi ve benzeri etkinlikler için -Bakanlığımız faaliyetleri dışında kalan zamanlarda- gerçek, tüzel kişi veya kurum-kuruluşlara, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Süreli Kullanım Yönergesi" çerçevesinde, tahsis edilebilmektedir.

Salon tahsisi için ilgili gerçek, tüzel kişi veya kurum-kuruluş tarafından Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne hitaben kaleme alınmış ve yapılacak faaliyetleri açıkça belirten resmi bir yazı ile başvurulması esastır. Diğer salon tahsis taleplerinin de karşılanabilmesi ve bir karışıklığa meydan verilmemesi açısından süresi içinde resmi başvuru işlemlerini tamamlamayan kuruluşun tahsis istekleri dikkate alınmamaktadır. 

 

İletişim: Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi (Tel : 0312 470 82 90)

Dosya Ekleri