×

Kütüphane Kullanım Kuralları

MİLLİ KÜTÜPHANE KULLANIM KURALLARI

TÜM KULLANICILARIMIZIN MİLLİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİNDEN EN VERİMLİ ŞEKİLDE FAYDALANABİLMELERİ İÇİN AŞAĞIDAKİ KURALLARA UYMALARI ÖNEMLE RİCA OLUNUR

1. Kütüphanede yapılan bütün kullanıcı işlemleri için kullanıcılar, kütüphane personeline üye kimlik kartlarını göstermek zorundadırlar.

2. Kütüphane giriş ve çıkışı kütüphane güvenlik sistemine bağlıdır. Kütüphane personeli, güvenlik sisteminin uyarması durumunda veya gerekli gördüğü durumlarda, kullanıcıların çanta vb. eşyalarını kontrol etme yetkisine sahiptir. Kullanıcılar bu konuda zorluk çıkartmamalıdırlar.

3. Kullanıcılar, kütüphane giriş ve çıkış kurallarına uymalı; mevcut giriş çıkış sırasını bozmamalı, giriş ve çıkış düzen ve güvenliğini sağlayan turnike vb. sistemleri zorlamamalı; her üye mutlaka kendine ait üye kimlik kartı ile tek başına giriş ve çıkış yapmalıdır.

4. Kullanıcılar her türlü kütüphanecilik hizmetlerinden yararlanmaları esnasında, personelin uyarılarını dikkate almalı ve görevini yapmasını engellememelidirler.

5. Kullanıcılar, aldıkları materyalleri kütüphane kuralları çerçevesinde, tahrip etmeden ve kesinlikle bina dışına çıkarmadan, tahsis edilen ve belirlenen kullanım alanlarında kullanmalıdırlar.

6. Kullanıcılar, kütüphanenin tüm kullanım alanlarında çalışmalarını sessiz, diğer kullanıcıları rahatsız etmeyecek şekilde ve kütüphane kullanım kurallarına uyarak yürütmelidirler.

7. Kütüphane içinde diğer kullanıcıları rahatsız edecek şekilde davranılması, yüksek sesle konuşulması, kütüphane işleyişini ve düzenini bozucu benzeri hareketlerde bulunulması kesinlikle yasaktır.

8. Kütüphane kullanıcı salonları içinde ve yakınında, cep telefonu ile konuşulması kesinlikle yasaktır.

9. Kullanıcı salonlarında kullanılan dizüstü bilgisayar vb. klavyeli cihazlar, diğer kullanıcıları rahatsız etmeyecek şekilde kullanılmalıdır.

10. Kütüphane kullanım alanları bireysel araştırma ve çalışmalar içindir; bu alanlarda grup çalışması yapılması yasaktır.

11. Kütüphane içindeokuma salonlarında yiyecek ve su harici içecek tüketilmesi ve bulundurulması kesinlikle yasaktır.

12. Kullanıcılar, salonlardan çıkarken masalarda çöp bırakmamalı, kütüphane kullanım alanlarını kirletmemelidirler.

13. Kullanıcıların, Elektronik Araştırma Merkezi’ndeki cihazları tahsis amaçları dışında kullanmaları, bu tür cihazlara yetkisiz ve izin verilmemiş yükleme, indirme, kaydetme vb. işlem yapmaları yasaktır.

14. Kullanıcıların, herhangi bir materyalin tamamını fotokopi vb. şekilde çoğaltmaları yasaktır. Aksi yönde davranışlar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında hukuki ve cezai müeyyidelere tabidir.

15. Kullanıcılar, kütüphane içindeki her türlü araç, gereç ve malzemeyi, düzgün ve zarar vermeden kullanmalı, bunların yerlerini kesinlikle değiştirmemelidirler.

16. Kullanıcıların kütüphane personeline ait araçları izinsiz kullanmaları yasaktır.

17. Kullanıcıların özel eşyalarının kütüphanede kaybolması ya da çalınması durumunda Milli Kütüphane sorumluluk kabul etmez.

KULLANICILAR, KÜTÜPHANE HİZMETLERİNDEN YARARLANABİLMEK İÇİN KURALLARA UYMAK ZORUNDADIRLAR. AKSİ HALDE, KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN, İLGİLİ KULLANICI HAKKINDA, “ÜYELİK İPTALİ”, “GEÇİCİ SÜRE ÜYELİK İPTALİ” YA DA DURUM VE ŞARTLARA GÖRE ADLİ MERCİLER NEZDİNDE, HUKUKİ VE CEZAİ İŞLEM BAŞLATMA HAK VE YETKİSİ SAKLIDIR.