×

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) ÜYESİ ÜLKELER MİLLÎ KÜTÜPHANELER KONFERANSI

EİT 1985 yılında Türkiye, İran ve Pakistan tarafından kurulmuş; 1992 yılında Orta Asya ülkeleri ve Azerbaycan’ı kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Başlıca amacı üye ülkeler arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri güçlendirmek olan EİT'e üye ülkelerin Millî Kütüphane Başkanları Konferansı 2008 yılından itibaren faaliyet göstermektedir.