×

EYDeS

Kısaca EyDeS olarak anılan Elektronik Yayın Derleme Sistemi özünde elektronik yayınların derleme mükelleflerince yüklendiği bir sistemdir. 

Elektronik yayınların derlenmesi ile ilgili mevzuat olan Derleme Kanunu ve Yönetmeliği elektronik yayınların derlenmesi sürecinde Milli Kütüphaneye hak ihlallerini önleyici etkin ve yeterli koruma önlemleri alma noktasında önemli görev ve sorumluluklar yüklemektedir.

Bu doğrultuda  EYDeS, her şeyden önce, hak ihlallerini önleyici ve yeterli koruma önlemlerine sahip bir sistem olarak derleme mükelleflerinin hizmetine sunulmuştur.

EYDeS 'e erişim için tıklayınız.

Dosya Ekleri