×

Brill Cold War Intelligence (Soğuk Savaş İstihbarat Bilgileri)

NOT: Abone olunan veritabanlarımızdan uzaktan erişim ile bağlanabilmek için Milli Kütüpahane Üyesi
 olmanız gerekmektedir. Mobil ya da elektronik imzanız aracılığı ile Milli Kütüphanesi üyeliği için tıklayınız.

Milli Kütüphane Kartlı üyesi iseniz;

Kullanıcı adı: Kart Barkod No

Şifre: Doğum Tarihi (günayyıl)

Elektronik Üye iseniz (Mobil yada elektronik imza ile gerçekleştirilmiş üyelik);

Sisteme kaydolmuş olduğunuz elektronik posta hesabınıza gönderilmiş olan kullanıcı adı ve şifre ile erişim sağlayabilirsiniz.

ABD istihbarat örgütünün Sovyetler Birligi üzerindeki casusluk çalışmalarının başarı ve başarısızlıkları ile ilgili ilk defa açıklanan kayıtları içermektedir. Resmi olarak sınıflandırılmış 2,360 ABD doküman koleksiyonu 21,700 sayfa (birçoğu çok gizli ya da daha üst seviyede sınıflandırılmış) okuyuculara sunulmaktadır.

Erişim için tıklayınız.