×

Brill Osmanlı - Rus İlişkileri Online Part I-II-III-IV

 

Rusya Milli Kütüphanesi ile işbirliği dahilinde; Türkiye, Rusya, Ortadoğu ve Batı Avrupa Rusya - Osmanlı ilişkileri tarihinin dinamik bir parçasını oluşturan tek ve benzersiz bir koleksiyon olan ve 1600 - 1900 dönemlerinde yazılmış yazıların orijinal metinleri koleksiyonlar halinde sunulmaktadır. Bu kaynaklar; ilgili devletlere ait dokümanlar, diplomatik raporlar, seyahat bilgilerine ilişkin detay bilgileri sunarak henüz bilinmeyen polemiğe açık alanlarda da bilgilendirmeyi sağlayacak şekilde tasarlanarak oluşturulmuştur.

Part 1: The Origins 1600-1800 
(Yayın sayısı : 193 )
E-ISBN: 978 90 04 19279 9 

Brill; bu koleksiyon dahilinde Türkiye, Rusya, Ortadoğu ve Batı Avrupa tarihinin dinamik bir parçasını oluşturan çok önemli kaynakları erişime sunmaktadır. Bu kaynaklar Rus-Osmanlı ilişkilerinde askeri ve siyasi ilişkilerin bozulması ve bunun Avrupa toplumu düşünce yapısına etkilerinin detaylı incelemesini içermektedir. 

Erişim için tıklayınız.

Part 2: Shift in the Balance of Power 1800-1853 
(Yayın sayısı : 120 )
E-ISBN: 978 90 04 19280 5 

Bu koleksiyon; 1812 Bükreş ve 1820 Edirne (Adrianople) anlaşmaları ve Karadeniz’e açılma planları ve bunun diplomatik - ticari etkileri, geleceğe dair düşünceler ve savaş harekat alanları ile ilgili tartışma ve bilgilerini kapsamaktadır. Belirtilen konular üzerinde farklı bakış açısının sunulması koleksiyonu oldukça cazip kılmaktadır. 

 

Erişim için tıklayınız.

Part 3: The Crimean War 1854-1856 
(Yayın sayısı : 372 )
E-ISBN: 978 90 04 19281 2 

Bu koleksiyon içinde Kırım savaşına ait bilgiler yer almaktadır. Rus tarafının görüşleri, Rus gezgin ve Anatole Demidov (1812-1870), barış görüşmeleri diplomat Tchihatchef ve veteran asker Piotr Andreevich Viazemsky (1792-1878) tarafından sunulmaktadır. Türk tarafının görüşleri ise Türk diplomatları Rüstem Efendi ve Said Bey ve Cezayirli şair Muhammad b. Ismail (1820-1870) tarafından aktarılmaktadır.

Erişim için tıklayınız.

Part 4: The End of the Empires 1857-1914 
(Yayın sayısı : 263 )
E-ISBN: 978 90 04 19282 9

Serinin son koleksiyonu oldukça çeşitli bilgileri kapsamaktadır. Bazı çalışmalar ticaret üzerine yoğunlaşırken bazı çalışmalar ise Osmanlı ve Rus devlet adamları ile ilgilidir içerik dahilinde tartışmalı ve propaganda amaçlı bilgilerde yer almaktadır. Koleksiyon; daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış olan kişisel görüşler, ülkelere ait siyasi görüşler, askeri analizleri de içeren değerli kaynakları bir arada erişime sunmaktadır. 

Erişim için tıklayınız.