×

CABI Turizm - Tarım - Ziraat - Hayvancılık - Veterinerlik - Ormancılık - Beslenme - Tıp ve Çevre ve Uygulamalı Yaşam Bilimleri

NOT: Abone olunan veritabanlarımızdan uzaktan erişim ile bağlanabilmek için Milli Kütüpahane Üyesi olmanız gerekmektedir. Mobil ya da elektronik imzanız aracılığı ile Milli Kütüphanesi üyeliği için tıklayınız.

Milli Kütüphane Kartlı üyesi iseniz;

Kullanıcı adı: Kart Barkod No Şifre: Doğum Tarihi (günayyıl)

Elektronik Üye iseniz (Mobil yada elektronik imza ile gerçekleştirilmiş üyelik); Sisteme kaydolmuş olduğunuz elektronik posta hesabınıza gönderilmiş olan kullanıcı adı ve şifre ile erişim sağlayabilirsiniz.

CABI Turizm - Tarım - Ziraat - Hayvancılık  - Veterinerlik - Ormancılık - Beslenme - Tıp ve Çevre ve Uygulamalı Yaşam Bilimleri

Turizm - Tarım - Ziraat - Hayvancılık  - Veterinerlik - Ormancılık - Beslenme - Tıp ve Çevre ve Uygulamalı Yaşam Bilimleri alanlarında yayın üreten ve Dünyadaki en önemli yayıncılardan biri olan CABI erişimine ait bilgiler aşağıdadır.

 

Uzaktan Erişim için tıklayınız.

Genel Erişim Adresi: https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fcabidigitallibrary.org%2f&umid=47DE5C4A-E4F0-8405-99B2-CBF2FBA9B2D1&auth=f158cc4130d304032431fd8e9e1e4e397dcfde12-fab659129f3c249331a050f4e10e1529a2419d34

 

Ayrı ayrı erişim linkleri ise aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

 

Ürün/Kaynak

İçerik sayısı

Erişim Linki

CAB (2014-2022) kitap koleksiyonu

380+

https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fcabidigitallibrary.org%2fbooks&umid=47DE5C4A-E4F0-8405-99B2-CBF2FBA9B2D1&auth=f158cc4130d304032431fd8e9e1e4e397dcfde12-5f2ab5248d4066cae6afe2bce66bf662e93bc171

 

CABI Leisure Tourism (eğlence turizmi)

244.000 araştırma özeti

13.700 tam metin makale

6.900 haber ve inceleme raporu

https://www.cabi.org/leisuretourism

CABI Tourism Cases (turizm vaka raporları)

Dünyanın dört bir yanından turizm projelerinin ve programlarının gerçek hayattan örnekleri.

Vaka Çalışmaları

https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fcabidigitallibrary.org%2fjournal%2ftcs&umid=47DE5C4A-E4F0-8405-99B2-CBF2FBA9B2D1&auth=f158cc4130d304032431fd8e9e1e4e397dcfde12-739e7eef5cabf30756ec5ccf65ce3d5afe37eced

VetMed Hayvancılık Veritabanı

2,5 milyon bibliyografik kayıt

185.000+ dergi makalesi – tutanak ve hastalık veri sayfası

370 inceleme makalesi

https://www.cabi.org/vetmedresource

 

Nutrition and Food Sciences

(Beslenme ve Gıda Bilimleri)

1,9 milyon+ kayıt

115.000+ tam metin makale

18.500+ sistematik inceleme ve diğer kanıta dayalı çalışmalar

2400+ seçilmiş haber makalesi

295+ CAB İncelemesi ve veri sayfası

https://www.cabi.org/nutrition

Crop Protection Compendium

(Bitki Koruma)

Bitki koruma – Su ürünleri – Ormancılık – Bahçecilik – İstilacı Türler alanlarında tüm yönleri ile bilimsel bilgileri bir araya getiren Ansiklopedik bilgi kaynakları,

Metinler

Resimler

Haritalar

videolar ,gibi farklı media kaynaklarını içermektedir.

 

Bitki Koruma

https://www.cabi.org/cpc

Animal Health and Production Compendium

(Hayvan Sağlığı ve Ürünleri)

 

Hayvan Sağlığı

https://www.cabi.org/ahpc

Forestry Compendium and Aquaculture Compendium

(Ormancılık ve Su Ürünleri)

Ormancılık

https://www.cabi.org/fc

 

Su ürünleri

https://www.cabi.org/ac

Horticultural Compendium

(Bahçecilik)

 

Bahçecilik

https://www.cabi.org/hc

 

Invasive Species Compendium

(İstilacı Türler)

İstilacı Türler

https://www.cabi.org/isc

 

CABI 1910 yılından günümüze zengin bilgi içeriğine sahip olan ve tarım & çevre sorunlarını çözmek için dünya çapında insanların yaşamlarını iyileştiren uluslararası kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 49 Üye Ülke arasında Birleşmiş Milletler anlaşma düzeyinde bir anlaşma ile kurulmuştur. Bir asırdan fazla bilimsel çaba sunmaktadır.

 

CAB eKitapları dünya uzmanları tarafından hazırlanan içeriği ile “Yaşam Bilimlerindeki” en temel çalışmaları sizlere sunar.

 

Kapsam:

• Ziraat

• Uluslararası Gelişme

• Hayvan Bilimi ve Veterinerlik

• Çevre Bilimleri

• İnsan, Gıda ve Beslenme Bilimleri

• Bitki Bilimleri ve Bahçecilik

• Ormancılık