×

Nadir Basma Kitaplar

Millî Kütüphane bünyesinde satın alma, bağış ve devir yoluyla oluşan nadir basma eserler koleksiyonu mevcuttur. Koleksiyon ağırlıklı olarak Almanca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Latince, Yunanca vb. dillerinde yazılmış eserlerden oluşmaktadır. Bu eserler Türk kültürü, edebiyatı ve tarihini içeren eserlerin yanı sıra din, coğrafya, felsefe, tıp, sosyal hayat, seyahatname ve buna benzer konuları içermektedir. 

Dijital kütüphane üzerinden 28.115 cilt el yazması eser ve 89.559 cilt EHT (Eski Harfli Türkçe) basma kitap kitabın künyesi ve bir çoğunun dijital görüntüleri mevcuttur.

Dijital Kütüphaneye üye olmak için tıklayınız.

Bu eserler arasında basım yılı 1461 olan Codex Iustinianus adlı Latince hukuk konulu eser ile 1475 yılında basılan Epistola Magni Turci adlı Latince mektup konulu eser dikkat çekicidir. 

Ayrıca koleksiyonda Osmanlı’da matbaa denilince akla ilk gelen kişi olan İbrahim Müteferrika‘nın matbaasında basılan ilk baskı eserler de mevcuttur. Bu eserler arasında 1729 yılında basılan Vankulu Mahmed Vanî tarafından tercüme edilen Tercüme-i Sıhhah-ı Cevherî, 1730 yılında basılan Süheylî Efendi’nin Tarih-i Mısr-i Kadim ve Mısr-ı Cedid adlı eseri ile 1732 yılında basılan Katip Çelebi’nin Cihan-nüma adlı eseri de koleksiyonumuz arasındadır.

Nadir basma kitap koleksiyonundaki eserler içerik bakımından araştırmacıların dikkatleri çekmektedir. Nadir basma kitap koleksiyonunu satın alma, bağış ve devir yoluyla zenginleştirme çalışmaları devam etmektedir