×

El Yazması Eserleri

Ülkemizin Millî Kütüphanesinde taşradan devir gelenlerle birlikte 27.464 adet el yazması eser bulunmaktadır. Bu eserlerin en büyük özelliği İç ve Doğu Anadolu dermesi olup, klasik yazma eser kütüphanelerinde bulunmayışı, biyografik ve bibliyografik kaynaklarda geçmeyen bilim adamlarının eserleri oluşudur. Bu kitaplar içerisinde, Osmanlılara ait ilk ansiklopedik eser olan ve Oruç Gazi'nin torunu Bedri Dilşad tarafından 1428 tarihinde yazılan "Muradnâme", Udî tarafından yazılan "Maceray-ı Mâh" ve ceylan derisi üzerine Grekçe yazılmış nadir bir eser olan "Evangel" incilinin dünyada ikinci nüshası yoktur. Yine Cem Sultan'ın emriyle Ebu'l-Hayr Rumi'nin yazdığı "Saltuk-nâme"nin bir nüshası da koleksiyonlarımız arasındadır. Halk edebiyatımızın en canlı kaynaklarından olan "cönk"ler de koleksiyonumuza ayrı bir zenginlik katmaktadır. 2010 yılında Merkezi Dubai’de bulunan Cuma el-Macid Kültür Merkezi ile yapılan protokol doğrultusunda değişik koleksiyonlara ait elde edilen dijital el yazması eser görüntüleri yapılan protokol uyarınca Milli Kütüphane Başkanlığında intranetten araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Yine aynı yere “Eserlerin dvd kopyalarını mikrofilm@mkutup.gov.tr adresine e-mail atarak ücreti karşılığı temin edebilirsiniz.