×

Uzaktan Doküman Sağlama

Ankara dışındaki kullanıcılarımızın Milli Kütüphane koleksiyonunda yer alan kitaplardan yararlanmalarını sağlamak amacıyla doküman sağlama hizmeti verilmektedir. Kullanıcılar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun “Bütün fikir ve sanat eserlerinin, kar amacı güdülmeksizin, şahsen kullanmaya mahsus çoğaltılması mümkündür” (md. 38) hükmüne uygun olmak kaydıyla, çoğaltma talebinde bulunabilirler. Bununla birlikte, yine söz konusu kanun gereğince, kaynağın tamamı değil; azami %20'si çoğaltılabilmektedir

Uzaktan doküman talep etmek için Kaşif Kütüphane Otomasyon Sistemi üzerinden katalog taraması gerçekleştirilerek kitapların künye bilgilerine ulaşılması, akabinde bu künye bilgilerinin Uzaktan Doküman Sağlama hizmeti kullanılarak gönderilmesi gerekmektedir.

Kullanıcılara talep ettikleri kitapların fotokopileri veya PDF’leri e-Devlet yolu ile gönderilmektedir. Talep edilen kitapların fotokopi (PDF) ücreti e-Devlet üzerinden bildirilmektedir. Bildirilen ücret ilgili bankaya yatırdıktan sonra, dekontun taranarak e-Devlet üzerinden bildirilmesi gerekmektedir.

Kullanıcılar bir defada en fazla 6 adet kitaptan fotokopi talebinde bulunabilirler; ancak çoğaltılan bu nüshaların 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na aykırı olarak ticari amaçla kullanılması yasaktır.