×

Millî Kütüphane derleme, satın alma, bağış veya değişim yoluyla sağladığı kitapları AACR2 ve MARC 21 standartları kapsamında teknik hizmetlerini tamamladıktan sonra araştırmacıların hizmetine sunmakta ve gelecek nesillere aktarmak üzere arşivlemektedir.

Millî Kütüphane veri tabanında bibliyografik işlemleri tamamlanmış 1.402.627 kayıtlı materyal bulunmaktadır.