×

Banko ve Materyallerden Yararlanma

BANKO VE MATERYALLERDEN YARARLANMA

 

BASILI KİTAPLARDAN YARARLANMA

Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliği gereği, Millî Kütüphane’de ödünç verme hizmeti yoktur. Kullanıcılar yararlanmak istedikleri kitapları -depo kitap çıkış saatlerine (09:30 - 17:00 arasında her yarım saatte bir olmak üzere) uymak kaydıyla-  Okuyucu Bankosundan temin edebilir; kütüphane içindeki okuyucu salonlarında kullanabilirler. (Dr. Müjgan Cunbur, Adnan Ötüken, Halide Edip Adıvar ve İbn-i Sina Okuma Salonları)

•          Kullanıcılarımıza gün içinde en fazla toplam 6 kitap, akademisyenlerimize de gün içerisinde en fazla 12 kitap çıkartılmaktadır.

•          Kitap talepleri, Millî Kütüphane üyeleri için, KAŞİF Kütüphane Otomasyon Sistemi üzerinden hafta içinde en geç saat 17:00’ye kadar yapılmalıdır.

•          Hafta sonu ve mesai saatleri dışındaki kitap talepleri için ise E-Devlet üzerinden kitap ayırtma talebinde bulunulması gerekmektedir.       

 

Kitap Ayırtma Hizmeti

•          Hafta içinde 18:00 sonrası ve hafta sonları için kullanıcılar kitap ayırtma hizmetinden faydalanabilmektedir. Kitap rezervasyonu bir gün öncesinden olabildiği gibi, hafta içinde en geç saat 16.30'a kadar da yapılabilmektedir.

•          E-devlet üzerinden yapılan kitap rezervasyonundan ise aynı gün içinde, hafta içi saat 18.00’dan sonra ve hafta sonu yararlanılmaktadır.

•          KAŞİF üzerinden yapılan kitap rezervasyon talepleri (mesai saatleri dışı ve hafta sonu için yapılan rezervasyonlar hariç) araştırmacı kütüphane giriş turnikelerinden geçtikten sonra aktif hale gelmektedir.

 

Uzaktan Doküman Sağlama Hizmeti

•          Ankara dışındaki kullanıcılar başvurdukları kitapların kendilerine ulaştırılması için, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun “Bütün fikir ve sanat eserlerinin, kar amacı güdülmeksizin, şahsen kullanmaya mahsus çoğaltılması mümkündür” (md. 38) hükmüne uygun olmak kaydıyla, çoğaltma talebinde bulunabilirler. Bununla birlikte, yine söz konusu kanun gereğince, kaynağın tamamı değil; azami %20'si çoğaltılabilmektedir

•          Kullanıcılara E-Devlet yolu ile talep ettikleri kitapların fotokopileri veya PDF’leri gönderilmektedir.

•          Kullanıcılar bir defada en fazla 6 adet kitaptan fotokopi talebinde bulunabilirler; ancak çoğaltılan bu nüshaların 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na aykırı olarak ticari amaçla kullanılması yasaktır.

 

SÜRELİ YAYINLARDAN YARARLANMA

•          Kullanıcılar KAŞİF Kütüphane Otomasyon Sistemini kullanarak Millî Kütüphane koleksiyonunda yer alan süreli yayınların künye bilgilerine erişebilir; yararlanmak istedikleri süreli yayınları -depo çıkış saatlerine (09:30 - 17:30 arasında her yarım saatte bir olmak üzere) uymak kaydıyla- Süreli Yayın Danışma Bankosundan temin edebilir ve Altınay Sernikli Süreli Yayınlar Okuma Salonunda  kullanabilirler.

•          Kullanıcılar, ayrıca, Dijital Kütüphane Sistemine ücretsiz üye olarak Millî Kütüphane koleksiyonunda bulunan eski harfli Türkçe (EHT) ile Latin harfli gazete ve dergileri ücretsiz inceleyebilir ve yılda 5000 poza kadar ücretsiz indirebilirler.

 

KİTAP DIŞI MATERYALLERDEN YARARLANMA

•          Millî Kütüphane arşivinde yer alan kitap dışı materyallerden yararlanmak isteyen araştırmacılar hafta içi 09:00 - 17:30 saatleri arasında Kitap Dışı Materyaller Okuyucu Salonunda çalışmalarını yapabilirler.