×

Dewey Onlu Sınıflama Sistemi (DOS 20)

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kütüphanelerde en çok kullanılan sınıflama sistemi, Dewey Onlu Sınıflama Sistemi’dir. Millî Kütüphanede de  uzun yıllar DDC’nin  15. basımının Türkçe çevirisi kullanılmış olup, 1993 yılından bu yana  da,  yine Millî Kütüphane tarafından  aynı yıl yayınlanan  “DOS 20 Dewey Onlu Sınıflama ve Bağlantılı Dizin: 20. basımın Türkçe çeviri ve uyarlaması”  kullanılmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere bu eser, DDC’nin 20. basımına dayanılarak hazırlanmıştır ve ülkemizde yayınlanan en son Türkçe çeviri ve uyarlama olması sebebiyle de pek çok kütüphane özellikle halk kütüphaneleri tarafından tercih edilmektedir.

Bilindiği üzere DDC 20’de,  Türk dili, Türk edebiyatı, Türkiye tarihi ve coğrafyası ile İslam dini gibi konuların ele alınışı bizim açımızdan yetersiz kalmaktadır. Dr. Fahriye Mercanlıgil Gündoğdu’nun hazırlayıp Millî Kütüphane’nin yayınlamış olduğu “297 İslam Dini ve İslam İlimleri Sınıflama Cetveli” ile İslam konusundaki bu eksiklik giderilirken, DOS 20 ile de, diğer konular genişletilip uyarlanmış, kütüphanelerimizde bu konulardaki eserlerin ülkemiz gerçeklerine daha uygun ve detaylı sınıflandırılmasına imkân sağlanmıştır.

Özellikle Sınıflama numarası veren tüm meslektaşlarımız için önemli katkı sağlayacağı düşüncesi ile 4 ciltlik  “DOS 20 Dewey Onlu Sınıflama: 20. basımın Türkçe çeviri ve uyarlaması” ve  “297 İslam Dini ve İslam İlimleri Sınıflama Cetveli” dijital ortamda hizmete sunulmuştur.

Erişim için tıklayınız