×

Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları

Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları

Millî Kütüphane Koleksiyon Koruma Şubesine bağlı olan Restorasyon ve Konservasyon laboratuvarımız yazma eserler ve nadir matbu eserler olarak iki bölümde faaliyet göstermektedir.

Kütüphanemiz bünyesinde bulunan el yazması kitap ve nadir matbu eserler, tablo, harita, afiş, fotoğraf ve deri ciltlerin zaman içinde uğradığı hasarlarının tespiti ve giderilmesi hususunda yapılan restorasyon ve konservasyon uygulamaları temel amaç ve ilkeleri doğrultusunda aslını bozmadan en az müdahale ve maksimum geri dönüş prensibi ile bilimsel çalışmalar eşliğinde yürütülmektedir.

Bu çalışmalar restorasyon ve konservasyon konusunda uzmanlık kazanmış personellerimiz tarafından yapılmaktadır. Eserlerin iyileştirilme sürecinden sonra uygun koşullarda saklanması ve korunması (önleyici koruma)konusunda da çalışmalar yapılmaktadır.